Facebook
Twitter
LinkedIn

Masterclass

Metropoolregio Amsterdam

Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen in 2040, werken het Rijk, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) én het bedrijfsleven intensief samen in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo kunnen samenhangende keuzes worden gemaakt op het vlak van infrastructuur, slimme mobiliteit en verstedelijking.

De vraagstukken die spelen, zijn onder meer: waar zijn al nieuwe woningen en bedrijven gepland en heeft de infrastructuur nog capaciteit? Hoe kunnen nieuwe vervoersconcep­ten bijdragen? Hoe dragen de keuzes bij aan de leefbaarheid en klimaatdoelstellingen? Hoe organiseren we dit, wie is waarvoor aan zet en hoe krijgen we breed draagvlak voor de gezamenlijke opgave?

Samenwerken met zoveel verschillende partijen is (relatief) nieuw en een behoorlijke bestuurlijke opgave. Naast de inhoudelijke context staat in deze masterclass van programmamanager en bestuurskundige Lennart Salemink dan ook centraal: tot welke bestuurlijke en politieke vragen leidt deze nieuwe samenwerkingsvorm en hoe kunnen bestuurskundigen helpen om deze samenwerking nog beter te laten verlopen?

ANTEA GROUP

Groene en leefbare stad van de toekomst

De verwachting is dat in 2028 ongeveer 60% van de wereldbevolking in steden woont. Goede (lucht)kwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad zijn dan van groot belang. Steden zullen anders ingericht moeten worden. Door middel van technologie zijn we steeds meer in staat om controle te nemen over ons lichaam of omgeving. Niet alleen technologische ontwikkelingen spelen een rol, maar ook thema’s zoals energietransitie, klimaatverandering en slimme mobiliteit etc. zijn belangrijk. Antea Group speelt hierop in met innovaties zoals HabiSense, drones en sensoring.

Maar niet alleen de technologie verandert. Ook organisaties en de maatschappij zijn aan verandering onderhevig.

Dit levert ingewikkelde, maar zeer interessante vraagstukken op. Denk hierbij aan hoe we veilig en prettig kunnen wonen en werken in onze steden, maar ook kunnen genieten van een groene en leefbare omgeving. Wat zijn de wensen vanuit de inwoner en hoe kan de gemeente hier invulling aan geven? Samen met jou denken we graag na over de stad van de toekomst en hoe jij dit zou aanpakken. Verplaats je tijdens onze workshop in de rol van inwoner én beleidsambtenaar!

Tijdens de workshop zullen Yousra Lahkim en Sander van der Wal bovenstaande thema’s behandelen en jou aan het denken zetten over de vraag hoe we de stad van de toekomst groen en leefbaar kunnen houden. Werk samen, wees creatief, daag jezelf uit en kom met vernieuwende oplossingen voor de stad van de toekomst.

Nieuwsgierig? Meld je aan!

TWYNSTRA GUDDE

Bestuur de stad en voorkom een doemscenario!

Amsterdam, 2050. De slimme ontwikkelingen zijn vanaf 2019 in een stroomversnelling geraakt. Wie had kunnen voorzien wat de gevolgen zouden zijn? Het gaat allang niet meer over de kansen die het de maatschappij biedt, onze bestuurders kunnen alleen nog proberen om de desastreuze gevolgen te beperken. Welke strategieën hadden hun voorgangers kunnen hanteren om deze doemscenario’s te voorkomen? In deze workshop van Twynstra Gudde bepalen jullie vanaf nu de route naar de stad van de toekomst.

Na een introductie op enkele huidige bestuurlijke en beleidsmatige dilemma’s zijn jullie aan de beurt. Hoe gaan jullie richting 2050 het digitaal terrorisme tegen, voorkomen jullie anarchie wat betreft bereikbaarheid en zorgen jullie ervoor dat allesbepalende algoritmes geen grote sociale ongelijkheid opleveren..?

Twynstra Gudde helpt bestuurders en beleidsmakers op grote en urgente thema’s van vandaag en morgen. Vandaag doen wij dit graag samen met jou. Kom naar de workshop en ervaar de bestuurlijke uitdagingen in de stad van de toekomst!

Klik op het logo voor meer informatie over deze organisatie.

MAANDAG®

Wat zijn je dromen, wat wil je, waar ben je verantwoordelijk voor? Waardoor laat je je belemmeren en hoe kun je gaan staan waarvoor je staat? Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren? In deze workshop word je je (weer) bewust van wat voor jou belangrijk is in je werk. Wij zijn van mening dat dat van essentieel belang is voor je loopbaan oriëntatie.

We starten de clinic met een uitleg over hoe je meer grip op je leven krijgt. Waarom doe je de dingen die je doet? Wat is jouw persoonlijke kompas? Daarna ga je voor jezelf onderzoeken wat jouw persoonlijke drijfveren zijn. We gebruiken daarbij de methode: 23 wegen naar geluk.

Resultaat: Je leert je persoonlijke drijfveren kennen en weet hoe je op basis hiervan het heft weer in eigen handen kunt nemen. Zo leer je te ‘dansen in je vak’.

Klik op het logo voor meer informatie over deze organisatie.

GEMEENTE UTRECHT

Verstedelijking: Bestuurlijke dilemma’s in de snelst groeiende stad van Nederland

Linda Iskarous (Projectleider Verstedelijking, gemeente Utrecht) en Maarten Koning (Gemeenteraadslid Utrecht)

De stad Utrecht groeit hard en de ambities zijn groot. We willen meer ruimte voor betaalbare woningen, voor fietsers en openbaar vervoer, voor duurzame energieopwekking, voor groen in de stad en voor bedrijven die werkgelegenheid bieden. Er is (letterlijk) ruimte nodig voor de transitie naar een circulaire, klimaatneutrale economie. Botsen die belangen? Is het streven om de stad te ‘intensiveren’ haalbaar? Wat is daarvoor nodig?

Linda en Maarten nemen jullie mee in de bestuurlijke dilemma’s die er in de snelst groeiende stad van Nederland aan de orde van de dag zijn. Kruip in de huid van een beleidsmaker of een besluitvormer en ontrafel de bestuurlijke dilemma’s zodat we samen kunnen bouwen aan de stad van de toekomst!

Klik op het logo voor meer informatie over deze organisatie.

ABN AMRO

Wie zich realiseert dat we als samenleving pas 9,1% van onze spullen hergebruiken, begrijpt dat een drastische ommekeer in ons denken en gedrag nodig is om in 2050 volledig circulair te zijn. Vaste patronen moeten worden omgegooid, zodat het consumeren verschuift van bezit naar gebruik. Er zijn in de stad al veel voorbeelden te vinden van  producten die verschuiven van bezit naar gebruik, zoals de auto en de fiets, maar ook kleding of huisraad. In de workshop City-as-a-Service gaan we onderzoeken wat er voor nodig is om succesvol een as-a-service propositie aan te bieden. Daarnaast kijken we wat er nog meer kan verschuiven van bezit naar gebruik.

Klik op het logo voor meer informatie over deze organisatie.

DELLEMC

De digitale transformatie is niet enkel binnen de IT, of bedrijven een actueel proces. Ook in steden en om ons heen zien we dit plaats vinden. Afgelopen jaren zijn er vele experiementen, pilots en testen geweest op het gebied van smart cities. Zowel overheid, als het bedrijfsleven en kennisinstituten werken hieraan, vaak in een samenwerkingsverband. Desondanks lijkt het moeilijk te zijn om de projecten op te schalen, niet voor niets signaleert Nederland Smart Cities dit probleem. In deze interactieve workshop gaan we nadenken hoe we over deze drempel komen en de Nederlandse steden sneller kunnen transformeren.

Klik op het logo voor meer informatie over deze organisatie.

en_USEN
nl_NLNL en_USEN