Maandag 10 mei

Inspectie Justitie en Veiligheid

Henk Korvinus is sinds 1 januari 2020 inspecteur-generaal Inspectie Justitie & Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Hij kent het terrein van J&V goed. Vanaf 1980 is Henk Korvinus al actief als rechterlijk ambtenaar, waarbij hij van 1986-2000 rechter was in Rotterdam en Hollands-Midden. Hierna was hij van 2000 tot en met 2019 werkzaam als hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie (in Den Haag/2000-2003, Dordrecht/2003-2006, Rotterdam/2006-2011, Den Haag/2011-2015 en Groningen/2019). In deze periode was hij van mei 2015 tot juni 2019 gedetacheerd bij het ministerie van Algemene Zaken, kabinet minister-president, als raadadviseur Veiligheid & Recht. 

In zijn workshop neemt Henk ons mee in het werkveld van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarna gaat hij specifiek in op de organisatie van de crisisbeheersing, de ontwikkeling sinds de vorming van de veiligheidsregio’s, de uitdagingen waar het veld op dit moment voor staat en welke bijdrage toezicht hierbij kan leveren.  Aan de hand van de coronacrisis zal hij de deelnemers van de workshop met de Mentimeter (hou je telefoon bij de hand!) een aantal dilemma’s voorleggen met betrekking tot de regiefunctie tijdens een crisis en de democratische legitimering hiervan.

Dinsdag 11 mei

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Het cluster Strategie signaleert trends en ontwikkelingen, op en rond de beleidsterreinen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals wat er smeult of kan uitgroeien tot een brand. Hoe herken je dreigingen en voorkom je escalaties in de toekomst? Hierbij helpt het maken van scenario’s. Met een recente scenariostudie in de hand, bekijken we in deze workshop hoe je kunt anticiperen op mogelijke bedreigingen in de toekomst.

COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids- en crisismanagement en is onderdeel van Aon Global Risk Consulting. Ons werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over veiligheidsambities tot de voorbereiding en reactie op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote risico’s worden gelopen, strategische belangen op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. Advies, onderzoek, en training en oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT opereert vanuit Rotterdam en is een volledige dochteronderneming van Aon Nederland.

Het COT heeft ruime ervaring met cyberincidenten en cybercrises. Het COT verzorgt oefeningen, evalueert incidenten en maakt als adviseur onderdeel uit van real time crisis teams. Tijdens de workshop gaan we in op de terugkerende uitdagingen en dilemma’s bij een cybercrisis. Samen met de deelnemers doorleven we een crisis en moeten besluiten worden genomen om de impact zoveel als mogelijk te beperken. De deelnemers worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken. De trainers delen praktijkervaringen en tips.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met oog voor sociale veiligheid. Vóór de huidige coronacrisis hadden weinig mensen wel eens van de veiligheidsregio gehoord. Je zag ons vooral bij acute (flits)-rampen (denk aan gasexplosies, aanvaringen met schepen, grote branden e.d.). Naast dat we in actie komen bij acute rampen en crises houden we ons vooral bezig met preventie, planvorming, het opbouwen van netwerken en veel oefenen met verschillende soorten rampscenario’s. Dit komt goed van pas in de huidige coronacrisis, waar we een belangrijke verbindende rol hebben tussen het openbaar bestuur, de hulpdiensten en zorgpartners.

In de workshop maak je kennis met onze wondere en dynamische wereld en zie je wat er allemaal schuil gaat achter onze inzet bij rampen en crises. Hoe zou jij om gaan met de tijdsdruk en dilemma’s die je tegenkomt tijdens een crisis?

Instituut Fysieke Veiligheid

Hoe gaat een burgemeester om met de verschillende rollen die hij heeft tijdens een crisis? Is hij primair crisismanager of juist burgervader? Is hij het ‘uitvoeringsloket van het Rijk’ waar het gaat om de uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen? Wat zijn de formele en informele kaders en krachten die een rol spelen? In deze masterclass nemen Marije Bakker (onderzoeker bij het lectoraat Crisisbeheersing) en Willem Boerma (bestuursadviseur Veiligheidsberaad) jullie mee in praktijkonderzoek en bestuurlijke advisering van hoofdrolspelers in de aanpak van de huidige gezondheidscrisis. Een inkijkje in een jaar virusbestrijding vanuit de rol van de burgemeester!

Het Instituut Fysieke Veiligheid is een publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Het IFV ondersteunt met onderzoek, opleidingen en platforms de veiligheidsregio’s en andere crisispartners. Daarnaast vindt ook de bestuurlijke advisering en ondersteuning van het Veiligheidsberaad plaats vanuit het IFV. Door deze combinatie van kennis, kunde en (bestuurlijke) netwerken is het IFV een cruciale schakel in de crisisbeheersing in Nederland.


nl_NLNL
en_USEN nl_NLNL