Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Copernicos Groep ondersteunt organisaties in het innovatiever en kosten-effectiever omgaan met hun assets zoals schepen, treinen, infrastructuur, energiecentrales en meer door verschillende ‘werelden’ met elkaar te verbinden. Dit heet ook wel Asset Management.

Asset Management is een veelomvattend domein, met vele specialismen en vele stakeholders/actoren. Ieder kijkt vanuit diens eigen ‘mentale model’ naar het asset. Voor ons omvat goed Asset Management het verbinden van deze delen tot een samenhangend geheel. Naast een eigen kijk op het asset van bijvoorbeeld ontwerpers, financiers, gebruikers en onderhouders is ook een gezamenlijke kijk van belang, die ieders deel in het geheel plaatst. Dit resulteert in een betere samenwerking én een  kosteneffectieve inzet van de assets. Copernicos Groep heeft klanten in zowel de particuliere als publieke sector.

nl_NLNL
en_USEN nl_NLNL