Workshop: Model based policy making – AI to the next level

Inleiding

Inzicht in de toekomstige staat van een systeem helpt om goede beslissingen te nemen. Hiervoor zijn predictieve analyses nodig. Data gedreven analyses zijn waardevol, maar niet zaligmakend. Inzicht in de fundamentele werking van systemen is noodzakelijk. Met deze fundamentals kunnen modellen worden gebouwd. Hierbij kan data analytics behulpzaam zijn. AI to the next level betekent dat de wereld van modelleren een hand geeft aan data analyse. Op dit kruispunt liggen veel beroepsmogelijkheden open. Copernicos werkt al vanuit deze crossing.

Casus

Big picture ‘duurzame mobiliteit’: Copernicos ontwikkelt een vrij eenvoudig model dat de fundamentele werking van het verkeerssysteem van de ringweg Eindhoven representeert, gebaseerd op de theorie van ‘Macroscopisch Fundamenteel Diagram’. Met behulp van meetgegevens wordt dit model gevalideerd en gekalibreerd. Met dit eenvoudige model kunnen we vervolgens voorspellen hoe de leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid van een regio zich ontwikkelen bij verschillende maatregelen. Hier komen data science en modellering samen om besluitvorming te ondersteunen.

Reflectie

Wat betekent ‘AI to the next level’ voor toekomstige beroepen? Welke beroepsgroepen worden hierdoor geraakt, wat wordt van verschillende beroepsgroepen gevraagd?

Kunnen we beter dan ‘met 50% van de kennis, 100% van de beslissingen nemen’ (Mark Rutte)?

en_USEN
nl_NLNL en_USEN