Workshops

 • Door technisch onderhoud is het alleen mogelijk om de workshops onder elkaar te zien. Als u naar beneden scrollt kunt u alle beschrijvingen van alle workshops vinden. Excuses voor het ongemak! 

  Maandag 1 mei

  Maandag 1 mei - ronde 1 - 11:35 tot 13:00

  Do you want to be MAD? Make A Difference with your leadership!

  Public Leadership Foundation zal maandag 1 mei een workshop verzorgen. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met een mini Public Leadership Challenge. Tijdens een Public Leadership Challenge werken professionals met verschillende achtergronden aan een maatschappelijk probleem om samen tot een oplossing te komen. Hierbij ligt de focus niet alleen op een functionele oplossing voor het probleem, maar gaan we ook op zoek naar het soort leiderschap dat nodig is om deze problemen aan te pakken. De casus voor de Challenge op het LCB komt vanuit de Public Leadership Foundation zelf, waardoor de deelnemers niet alleen praktisch met leiderschap aan de slag kunnen, maar ook kennis kunnen maken met de Foundation en haar doelstellingen. In teams gaan de deelnemers de strijd aan om de beste oplossing te verzinnen en ontdekken hierbij de rol die hun persoonlijk leiderschap kan spelen. De workshop begint met een korte introductie over leiderschap volgens de Public Leadership Foundation, vervolgens zal de casus worden geïntroduceerd en verdelen de deelnemers zich in teams om zich te buigen over de problematiek.

  Public Leadership Foundation

  Het doel van de Public Leadership Foundation is het stimuleren, identificeren, ontwikkelen en ondersteunen van leiderschap in de publieke sfeer. Wij als doel om een verschil te maken met MAD (Making A Difference) door middel van EPIC leiderschap (Energie, Purpose, Identiteit en Courage).

  Maandag 1 mei - ronde 1 - 11:35 tot 13:00

  Opgavegericht werken en het appèl op persoonlijk leiderschap

  Op maandag 1 mei zal Royal HaskoningDHV een workshop verzorgen. In de workshop zal het volgende aan bod komen: "Opgavegericht werken is in! Veel overheden in het domein van de fysieke leefomgeving nemen zich voor om vooral de maatschappelijke opgaven centraal te stellen en van daaruit te kijken hoe ze het beste bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld aan de energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbare steden en regio’s. Dat is in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.In een interactieve workshop verkennen we samen de betekenis van opgavegericht werken voor samenwerking tussen én binnen organisaties. En leggen we de relatie met het appèl op persoonlijk leiderschap dat daarbij gedaan wordt. Voorbeelden uit de praktijk benutten we als inspiratiebron, waaronder de ontwikkeling van het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland en van de Uitvoeringsagenda Ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie voor de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (REOS)."

  Royal HaskoningDHV

  Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau sinds 1881. Onze ruim 6.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 150 landen. Ons doel is toegevoegde waarde te realiseren voor onze publieke en pr
  ivate klanten en tegelijkertijd bij te dragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen als klimaatadaptatie, energietransitie en duurzame ontwikkeling van steden en delta’s.

  Maandag 1 mei - ronde 1 - 11:35 tot 13:00

  Leiderschap persoonlijk getoetst 

  De Nederlandsche Bank zal op maandag 1 mei een workshop verzorgen. Tijdens de workshop zal het volgende centraal staan: "De leider van een bedrijf, kan je dat zomaar zijn? Zijn bestuurders en commissarissen van bijvoorbeeld financiële instellingen, zoals banken, pensioenfondsen of verzekeraars, geschikt voor hun functie? Die vraag moet worden beantwoord door de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij hebben namelijk de wettelijke opdracht om bij een benoeming van een bestuurder of commissaris van financiële instellingen vooraf vast te stellen of de voorgedragen persoon geschikt is. Wil jij vernemen welke aspecten daarbij in de praktijk van belang zijn en hoe een dergelijke toets wordt uitgevoerd? Kom dan naar de workshop: Leiderschap persoonlijk getoetst. In deze workshop wordt je door een specialist van DNB meegenomen in waar zoal in de praktijk op gelet wordt om een leider van een financiële instelling te kunnen zijn. Je gaat zelf ook aan de slag om vast te stellen of een bestuurder geschikt is. Daarbij kan je een interview met een “CEO” van een bank afnemen."

  De Nederlandsche Bank

  De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland en toezichthouder op Nederlandse financiële instellingen. In een internationale context maakt De Nederlansche Bank zich sterk voor financiële stabiliteit. Stabiele prijzen, een soepel en veilig betalingsverkeer en solide en integere financiële instellingen. Dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde economie en welvaart in Nederland.

  Maandag 1 mei - ronde 1 - 11:35 tot 13:00

  Persoonlijk leiderschap - hoe maak je het verschil?

  Op maandag 1 mei zal de organisatie Leiderschap met Impact een workshop verzorgen. Persoonlijk leiderschap klinkt aantrekkelijk én het daagt ons uit om met het meest authentieke van onszelf dienstbaar te zijn aan de grote vraagstukken in de samenleving. Welk verschil willen we maken en op welke plek? Kunnen we de vonk die we hebben tot een vlam laten worden om anderen met onze visie te inspireren. Een positieve verandering in gang zetten en anderen daarin meenemen is een kunst zeker binnen de complexe belangentegenstellingen in organisaties en het publieke domein. In deze workshop verkennen we verschillende aspecten hoe we hierin een persoonlijke en professionele ontwikkelweg gaan. We gaan de drie belangrijkste ‘werkplaatsen’ herkennen en een start maken met hoe we die inrichten.

  Leiderschap met Impact

  John Cornelissen van Leiderschap met impact werkt als leiderschapscoach, directieadviseur en managementtrainer met bestuurders, leidinggevenden en professionals aan hoe zij op een persoonlijke en effectieve manier het verschil kunnen maken bij het initiëren van positieve veranderingen in organisaties en de samenleving. Daarnaast is hij docent aan het Sioo -interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde en de Academy for information & Management.

  Maandag 1 mei - ronde 1 - 11:35 tot 13:00

  Successen en dilemma’s in Emmen

  De gemeente Emmen kan dit niet zonder innovatieve, creatieve en ondernemende ambtenaren. Van hen wordt steeds meer verwacht dat ze goed om zich heen kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Ze moeten in gesprek met inwoners en ondernemers. Zodat ze doen wat nodig is om Emmen aantrekkelijk te houden voor haar inwoners en de regio. In Emmen geloven we in persoonlijk leiderschap! Het is dan ook niet voor niets één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste pijler in onze organisatieontwikkeling.  

  Maar, laten we heel eerlijk zijn: ambtenaren zijn nu eenmaal geen Google-medewerkers. Dus ook in deze gemeente gaat deze ontwikkeling met vallen en opstaan. Linda Otterman, adviseur organisatieontwikkeling en Eline Faber, strategisch adviseur Marketing en Communicatie, delen de successen én de dilemma’s van Persoonlijk Leiderschap in Emmen en laten je ook ervaren wat werken voor een dynamische en energieke gemeente met je doet ☺. Een workshop  vól energie en inspiratie!

  Gemeente Emmen 

  Emmen is een gemeente met ruim 108.000 inwoners en ligt in Zuidoost Drenthe. Veel mensen kennen Emmen van het Dierenpark Emmen, maar met 8000 bedrijven is het ook een van de meest ondernemende gemeenten in het Noorden. Emmen grenst aan Duitsland en zoals bij veel grensgemeenten gaat ook hier niets vanzelf. Dat betekent dat Emmen zichzelf steeds opnieuw moet uitvinden. Het is nooit saai in Emmen!  

  Maandag 1 mei - ronde 1 - 11:35 tot 13:00

  Veranderkunde dé kerncompetitie voor de bestuurskundige!

  Welke baan je ook hebt, veranderen maakt bijna altijd een vast onderdeel uit van je werk. In een toenemende complexe samenleving, wordt het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken steeds moeilijker.Kennis van veranderen is voor de bestuurskundige essentieel om effectiever aan de slag te gaan en de omgeving mee te krijgen.

  Om je persoonlijke effectiviteit te vergroten als veranderaar, is zelfkennis en herkennen van het soort vraagstuk waarmee je bezig bent enorm belangrijk. Een krachtige manier om hier mee te spelen is de kleurentheorie van Vermaak en De Caluwe in het boek Leren Veranderen. Aan de hand van 5 kleuren gaan we in deze workshop kijken naar organisaties en organisatieverandering. Wat is de kern van het vraagstuk waarmee jij bezig bent? (diagnose). En hoe kan ik succesvol een veranderingstraject opzetten en realiseren? Hoe kan ik met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk voor elkaar krijgen?

  De Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs

  De Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs is de beroepsvereniging van organisatieadviseurs. Voor de Ooa staat kwaliteit leveren op één. Samen met onze leden staan wij voor de continue ontwikkeling van ‘ons vak’, kwaliteitsborging van onze beroepsgroep en het bijhouden van onze eigen professionele ontwikkeling. Het doel van de Ooa is om voor iedere management consultant via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijk groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken.


  Maandag 1 mei - ronde 2 - 14:30 tot 16:00

  Leiderschap begint bij jezelf! 

  Goed leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Het is namelijk belangrijk eerst  een goed beeld te hebben van wie je bent en wat je wilt en kunt. Pas dan kun je je richten op anderen. Daarom gaan we in deze workshop dieper in op de vragen: Wie ben ik als leider? En waarop wil ik me ontwikkelen?

  Rijnconsult

  Rijnconsult helpt organisaties succesvol veranderen. Wij hebben  40 jaar kennis en ervaring op het gebied van Lean, Leiderschap en Ketens & Netwerken. Ons doel is om klanten en hun diensten duurzaam te versterken door ze slimmer te laten (samen)werken. Wij maken complexe situaties graag helder en stellen oorspronkelijke doelen daarbij centraal. Onze aanpak is pragmatisch en mensgericht, met maatschappelijke relevantie als richtpunt. Naast onze adviespraktijk helpen we organisaties ook verder met de bemensing via onze werving-, selectie en interim activiteiten en adviseren we het onderwijs op het gebied van ICT met ons label Rijnconsult Onderwijs & ICT.   
  Wij werken voor grote Nederlandse organisaties in het bedrijfsleven en de (semi-) overheid. Wij zijn goed ingevoerd in de dynamiek van sectoren als gemeenten, agri & food, industrie, zorg en onderwijs.

  Maandag 1 mei - ronde 2 - 14:30 tot 16:00

  "The Dark Side of Leadership"

  Op maandag 1 mei zal het Leiden Leadership Centre onder leiding van drs. Nikol Hopman een workshop verzorgen.  In deze workshop gaat u actief op zoek naar de grenzen van goed leiderschap. Leiderschap doet ertoe, in de politiek, in de overheid, het bedrijfsleven en op het wereldtoneel. Is er zoiets als goed leiderschap, en zo ja, hoe ziet dat er uit? Wanneer en waarom verwordt goed leiderschap soms tot het tegendeel? En wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Om goed leiderschap te begrijpen en te bevorderen is oog voor ‘the dark side’ van belang. In de workshop werken we met concrete voorbeelden uit de (internationale) actualiteit.

  Leiden Leadership Centre

  Het Leiden Leadership Centre van Universiteit Leiden in Den Haag verkent nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Nikol Hopman is directeur van het Centre for Professional Learning en iniatiefnemer van het LLC van de Universiteit Leiden in Den Haag. Zij studeerde in 1993 af in de Bestuurskunde en werkte eerder onder andere voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ROI. Zij heeft jarenlange ervaring met het leren en ontwikkelen van professionals, beleidsmakers, beslissers en beïnvloeders in Nederland en internationaal. Haar kracht is ideevorming, het ontwikkelen van nieuwe concepten en de verbinding van hoogwaardige kennis met dilemma’s in de praktijk.

  Maandag 1 mei - ronde 2 - 14:30 tot 16:00

  Dienend leiderschap in een digitale wereld

  De tijd van powermanagement maakte plaats voor het dienend leiderschap. Met leiders die hun beperkingen kennen, hun medewerkers ondersteunen en hen ruimte geven om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Zo komen de medewerkers tot optimale groei, en daarmee tot een optimaal rendement voor de werkgever. Rijkswaterstaat is een van de organisaties die de overstap naar het dienend en persoonlijk leiderschap heeft gemaakt. Digitalisering stelt nieuwe uitdagingen aan dienend en persoonlijk leiderschap. In deze workshop worden er twee onder het vergrootglas gelegd. De eerste betreft de manier waarop grote informatiesystemen worden gemaakt. Er is een nieuwe methode in opkomst, Agile/scrum. De leiders hebben minder directe invloed op de voortgang, de medewerkers krijgen grotere verantwoordelijkheid. De tweede uitdaging is van morele aard. Robotisering rukt op. Artificial intelligence neemt een vlucht. Systemen kunnen denken en leren, en dus ook beslissingen nemen. Wat betekent dat voor jou en voor je leidinggevende? In hoeverre accepteer jij opdrachten van een robot? Kunnen we op robots vertrouwen? En wie heeft gelijk bij een verschil van mening? 

  Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

  Maandag 1 mei - ronde 2 - 14:30 tot 16:00

  Het belang van heldere communicatie

  Het Leiden Leadership Programme (LLP) organiseert een workshop over het belang van heldere communicatie. Hoe werkt communicatie? Hoe werkt jouw persoonlijke communicatie? En welk perspectief neem je mee in deze communicatie? Je bent namelijk altijd aan het interpreteren en dit is niet erg. Het is zelfs noodzakelijk, maar het kan ook ruis veroorzaken als je je hier niet van bewust bent. Hier gaan we mee aan slag op verschillende manieren. In deze workshop krijg je inzicht in jouw eigen perspectief en wat voor rol dit speelt in communicatie. Dit onderdeel komt ook uitvoerig aan bod tijdens de trainingen in het Leiden Leadership Programme omdat heldere communicatie essentieel is voor goed leiderschap.                                                        De workshop wordt verzorgd door Janneke Kuijken, werkzaam als trainer en coach in het LLP. Door haar brede werkervaring in diverse organisaties, neemt zij een praktische blik mee op ingewikkelde leiderschapsvaardigheden.

  Leiden Leadership Programme 

  Het Leiden Leadership Programme is een extracurriculair honoursprogramma van 20 EC voor ambitieuze en getalenteerde Leidse en Delftse masterstudenten. Het onderwijs is kleinschalig, interdisciplinair en je werkt op een heel persoonlijke manier aan je eigen ontwikkeling. Je leert je eigen talenten én die van anderen herkennen en optimaal benutten. Je wordt uitgedaagd om deze talenten in te zetten in teamverband binnen een bedrijf of organisatie waar je bijvoorbeeld een advies uitbrengt aan de raad van bestuur.

  Maandag 1 mei - ronde 2 - 14:30 tot 16:00

  Kan jij leiding geven aan jezelf?

  Wil jij leiding geven aan anderen, een team, project of ontwikkeling? Op een persoonlijke en effectieve manier? Weet dan wat je doet als je jezelf inbrengt, met al je kwaliteiten én met al je shadows en dark sides. Ken jij je reflexen in essentiële situaties? Wil je leren grinniken om je eigen onhebbelijkheden en je kwetsbaarheden juist inzetten in je leiderschap? Schrijf je dan in voor de expeditie naar de leider in jou. In deze workshop laat Koen de Snoo je de psychologie van jouw leiderschap voelen.

  Koen de Snoo - Gemeente Den Haag 

  Koen is plaatsvervangend Gemeentesecretaris van Den Haag en kent de vele dilemma’s van leiderschap uit de praktijk. Na zijn studie bestuurskunde begon hij zijn loopbaan bij het Ministerie van Financiën. Vervolgens was hij als CFO werkzaam bij het ministerie van VROM/WWI en heeft hij als curator dat departement ontvlochten. Als directeur Duurzaamheid voor het Rijk heeft hij zich ingezet voor wat waarde heeft, maar kwetsbaar is. In zijn leiderschap combineert hij zakelijkheid en zorg. In zijn vrije tijd is hij als coach en trainer actief in diverse leiderschapsontwikkelingsprogramma’s.

  Maandag 1 mei - ronde 2 - 14:30 tot 16:00

  Faciliterend Leiderschap

  In de workshop leer je aan de hand van het project Go!Noord (meer informatie hieronder) hoe je door faciliterend leiderschap bottom-up in plaats van top-down maatschappelijke resultaten kan bereiken. Vragen die centraal staan: Hoe leid je een wijk van onderop om gezonder te leven? Hoe vergroot je het bewustzijn over gezondheid in een multiculturele wijk?

  GoNoord! is een project dat op dit moment in Leiden-Noord wordt uitgevoerd. De uitdaging is om van Leiden-Noord de gezondste wijk van Leiden te maken. Dat wordt bereikt doordat de bewoners zelf initiatieven en ideeën uitvoeren om gezonder te leven. Dus van onderop wordt de wijk gezonder maken in plaats van bovenaf door bestuurders, wetenschappers of beleidsmedewerkers.

  Publieke Versnellers

  Publieke Versnellers is een coöperatie die samen met publieke versnellers werkzaam binnen het bedrijfsleven, maatschappelijke initiatieven en overheden maatschappelijke uitdagingen aanpakt. 

  Omdat we geloven dat verandering begint bij publieke versnellers binnen de energieke samenleving, bedrijfsleven en de overheid. We zien dat publieke versnellers het verschil kunnen maken in de economische-, zorg-, democratische- en inkomensongelijkheid-crisis. Publieke versnellers maken maatschappelijke innovaties als het Oranjehuis, energiecoöperaties en de G1000’s van deze wereld mogelijk.

  Dinsdag 2 mei

  Dinsdag 2 mei - ronde 1 - 11:40 tot 13:10

  Welcome Inside! 

  Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf. Tijdens deze workshop leggen we je de basisprincipes uit van het Insights Discovery model en ontvang je een persoonlijk Insights Discovery profiel, waarmee je direct aan de slag kan om je persoonlijke leiderschapspad uit te stippelen


  Insights Benelux

  In 2003 openen Pieter Stenfert en John van der Steur de deuren van Insights Benelux, vanuit een rotsvast geloof in organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling. De overtuiging dat zelfinzicht de sleutel is tot een wereld waarin mensen het beste van zichzelf geven, onderlinge verschillen waarderen en benutten en beter samenwerken. We leiden zowel interne als externe professionals op om met onze instrumenten en programma’s te kunnen werken. Samen met een groeiende community van ruim 1500 Insights practitioners in de Benelux werken we aan de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.

  Insights Discovery is het kloppend hart van veel van onze oplossingen. Een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat los of in combinatie met andere instrumenten uit ons portfolio helpt om mensen, teams en organisaties optimaal te laten functioneren. En omdat elke situatie anders is, kunnen we onze oplossingen altijd afstemmen op de behoeften van de organisatie.

  Dinsdag 2 mei - ronde 1 - 11:40 tot 13:10

  The Value(s) of Civil Leaders

  De workshop gaat over publiek leiderschap, te verdelen in maatschappelijk en politiek. Er worden twee onderwerpen uitgelicht voor de deelnemers: Wat is je persoonlijk leiderschap voor de publieke zaak en welke besturingscontext prefereer je als leider: overheid of privaat?

  Vereniging voor Bestuurskunde

  Binnen de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) komen bestuurswetenschap en bestuurspraktijk samen. We helpen u op de hoogte te blijven van actuele bestuurskundige kennis en inzichten en bieden bestuurskundestudenten en jonge professionals inspiratie en netwerkkansen. De VB organiseert congressen, lezingen en debatbijeenkomsten die je helpen actuele ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen, en je een platform geven voor interessante ontmoetingen en netwerkvorming.

  De VB is in 1973 opgericht en heeft zich in al die jaren bewezen als brug tussen de praktijk van, het onderwijs over en het onderzoek naar het openbaar bestuur.

  Dinsdag 2 mei - ronde 1 - 11:40 tot 13:10

  Persoonlijk leiderschap voor iedereen

  In de masterclass ‘Persoonlijk leiderschap voor iedereen’ projecteren we het concept van persoonlijk leiderschap op de belevingswereld van de professional in het publieke domein, de inwoner in de gemeente en de student. Centraal hierbij staan de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er als we het concept van persoonlijk leiderschap projecteren op de burger in haar relatie met de gemeente?
  • Welke lessen kunnen studenten leren van de uitgangspunten van persoonlijk leiderschap?
  • Wat betekent het voor de professional in de publieke sector als de burger mondiger wordt en zelf allerlei ideeën heeft over zijn of haar persoonlijke situatie?

  We nemen u vanuit onze visie en ervaringen graag op een frisse en ludieke wijze mee in onze visie op persoonlijk leiderschap. Durf jij het aan?

  Nautus

  Nautus is een adviesorganisatie en werkt uitsluitend voor gemeenten
   op vraagstukken in het sociaal domein. De adviseurs binnen Nautus maken de kwaliteit van onze dienstverlening. Zij doen dat in een dynamisch werkveld dat veel van hen vraagt.
  Binnen Nautus zetten we  sterk in op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap voor onze adviseurs in het sociaal domein. We zien adviseurs zich hierbij niet alleen ontwikkelen als professional, maar ook als mens in de maatschappij. Persoonlijk leiderschap is namelijk niet alleen van toepassing op leidinggevenden. Persoonlijk leiderschap is voor iedereen die de kwaliteit van het eigen leven wil vergroten en de invloed op de eigen omstandigheden wil aanwenden daar waar het kan.

  Dinsdag 2 mei - ronde 1 - 11:40 tot 13:10

   "Persoonlijk leiderschap, een kwestie van win-win"

  Durf jij mee te denken met Defensie in relatie tot persoonlijk leiderschap? Defensie beschermt wat ons dierbaar is en strijdt voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven, omdat ieder mens dat verdient. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners.
              Nadine Uittenboogaard en Henk Koster werken bij het Ministerie van Defensie. Nadine bij het expertisecentrum leiderschap en Henk bij de directie besturing en innovatie. Vanuit beide perspectieven gaan zij in een interactieve workshop aan de slag met het thema persoonlijk leiderschap. Wat hebben mensen nodig van de organisatie om persoonlijk leiderschap te tonen? Kun jij een optimum vinden tussen enerzijds de behoefte van de organisatie, maar anderzijds de behoefte van de medewerker? Ben jij de persoon die de win-win kan bedenken? Dit zijn vragen die ze in de workshop samen met jou aan willen pakken.

  Meedenken met Defensie: je moet het maar kunnen.

  Dinsdag 2 mei - ronde 1 - 11:40 tot 13:10

  De Kop van Noord-Holland in beweging

  Inwoners of ondernemers nemen steeds vaker initiatieven en ambtenaren moeten creatief genoeg zijn om protocollen en regels los te laten. Maar in de praktijk van alledag blijkt dit nog niet zo makkelijk.Gemeente Hollands Kroon leidt haar medewerkers op tot mensen die meedenken, die kansen zien, die vanuit mogelijkheden werken en niet vanuit regels en procedures. In deze workshop vertellen we over onze organisatievisie en geven we voorbeelden van hoe dat in de praktijk werkt. We vertellen graag over onze leermomenten en successen en gaan in gesprek over wat onze manier van werken voor jou kan betekenen.We willen niet alleen maar zenden en ons verhaal is niet alleen maar een successtory, daarom dagen we jullie uit om door middel van stellingen en debat met elkaar het gesprek te voeren. Is dit wel hoe een gemeente zich moet opstellen?

  Gemeente Hollandse Kroon

  Hollands Kroon is een gemeente in de provincie Noord-Holland.
  De gemeente Hollands Kroon ligt in de Kop van Noord-Holland en is onderdeel van de samenwerkingsregio de Noordkop. Het gemeentehuis van Hollands Kroon staat in Anna Paulowna.

  Dinsdag 2 mei - ronde 1 - 11:40 tot 13:10

  Wat maakt en breekt leiderschap?

  Het enige dat leiders met elkaar gemeen hebben is… het hebben van volgers! Dat is de ontnuchterende conclusie van heel veel wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen 100 jaar waarin we leiderschap 'bestuderen'. Volgers'… terwijl nu, en in de toekomst (nog meer), dat woord vervangen zal worden door het woord 'Deler'. Degene die actief en bewust inhoud geeft aan de beweging, de verbinding die mensen in een 'organisatie' met elkaar delen.

  Wat maakt of breekt de succesvolle 'organisatie' van de toekomst? Waarbij de 'organisatie' niet de Command & Control aanpak kent die vele organisaties nu nog hebben maar die Chance & CHANGE als centraal kenmerk heeft. Wat betekent (persoonlijk) leiderschap in zo'n 'dis(or)ganisatie'.

  NCD 

  Gerard van Vliet is de schrijver van 'Leiderschap 2020', dat alle vragen (en soms ook antwoorden) aanreikt die bij toekomstig leiderschap horen. Gerard is als directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) de spin in het web van leiderschapsontwikkelingen. Daarnaast is hij eigenaar van o.a. Food2Smile.nl, dat snacks en snoep (zonder suiker en foute E-nummers) voor kinderen produceert. Met een niet alledaags profiel als vakbondsbestuurder, Hoofd P&O, crisismanager, Directeur, RvB-lid van een beursgenoteerd bedrijf, Commissaris en ondernemer, past hij eigenlijk overal en nergens in.

 • Adres

  Postadres:
  Landelijk Congres der Bestuurskunde
  Turfmarkt 99
  2511 DP Den Haag

  Mail:
  info@lcb.nl

  Bezoekadres:
  Landelijk Congres der Bestuurskunde
  Kamer 3.20
  Turfmarkt 99
  2511 DP Den Haag

  Blijf op de hoogte van het LCB!

  Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief
  * = verplicht veld

  Kalender 2017

  september 2017
  m D w d v Z Z
       
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  
  © LCB | Ontworpen door Atma Saam