Sanneke Kuipers: Maandag 10 mei 13:00

Dr. Sanneke Kuipers is universitair hoofddocent in Crisis Governance en tevens onderwijsdirecteur van de Bestuurskunde sectie vaan de Universiteit te Leiden. Ze publiceert over crisismanagement, institutionalisering, overleving van organisaties en verantwoording over crises in internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Ze combineert de wetenschap met praktische ervaring door sinds 2007 als senior onderzoeker-adviseur te werken bij Crisisplan. Bij Crisisplan is Sanneke medeverantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van verschillende nationale crisisoefeningen en onderwijsmodules crisisbeheersing. Sanneke Kuipers zal maandag 10 een lezing geven over de politieke impact van een crisis: waarom worden sommige maatregelen wel of juist niet genomen? Wat is de rol van de media en de rol van de publieke opinie op de politieke besluitvorming rondom een crisis? Je leert erover en kunt erover meepraten bij de lezing van Sanneke!

 

Maarten Dewachter: Maandag 10 mei 13:25

In 2018 startte Maarten Dewachter als hoofd van het Landelijk Operationeel Crisis coördinatie Centrum, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het LOCC is –vaak wat achter de schermen – werkzaam op het snijvlak rijk-regio, privaat en publiek domein, civiel en militair domein, algemene en functionele kolom. Het LOCC is situationeel ondersteunend aan bevoegde gezagen in de crisisbeheersing. Zowel op regionaal alsook ook landelijk niveau was Maarten Dewachter betrokken bij de opstelling van vele documenten en/of mono-of multidisciplinaire adviesgremia rond crisisbeheersing. Als Algemeen Commandant BZ en later als eerste gediplomeerd Regionaal Operationeel Leider (ROL) vanuit Bevolkingszorg deed hij ervaring op in diverse regionale crisisstructuren. De lezing van Maarten op maandag 10 mei zal gaan over deze structuren: hoe is het nou om te werken in netwerken en dan specifiek het netwerk rondom crisismanagement? Welke organisaties zitten er in dit netwerk en wat in hun rol? Maarten vertelt je er meer over!

H.P. Schreinemachers: Dinsdag 11 mei 08:45

Mr. drs. H.P. Schreinemachers is sinds 2015 directeur Analyse en Strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met portefeuille Nationale Crisisbeheersing. Hiervoor is hij werkzaam geweest als ambassaderaad voor Justitie en Binnenlandse Zaken bij de Nederlandse ambassade in Washington DC. Daarvoor was hij van 2005 tot 2010 plaatsvervangend directeur Migratiebeleid bij het toenmalige ministerie van Justitie. In de periode van 2001 tot 2005 vervulde hij diverse managementfuncties bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waaronder de functie van hoofd Afdeling Uitvoeringsbeleid. H.P. Schreinemachers zal een lezing geven over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende instanties rondom een crisis. 

Marco Zannoni: Dinsdag 11 mei 12:20

Marco Zannoni is een crisisprofessional die al ruim twintig jaar werkt aan ingewikkelde veiligheids- en crisisvraagstukken. Zannoni is lid van de directie van COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Hij adviseert bestuurders en directies voor, tijdens en na crises en rond complexe veiligheidsvraagstukken. Binnen het veiligheids- en crisismanagement domein is hij gespecialiseerd in strategisch management, politiekbestuurlijke aspecten en de nafase van een crisis. Hij heeft ruime ervaring als adviseur in acute crisisteams en evalueerde tientallen incidenten en (bijna)crisissituaties. Marco Zannoni zal tijdens zijn lezing op dinsdag 11 mei  de link leggen tussen de bestuurlijke praktijk van crisismanagement en de bestuurskundige theorie rondom crisismanagement. Hoe is de praktijk terug te koppelen naar de theorie en welke brede bestuurskundige trends kunnen we hierin ontdekken? Hierbij zal hij ook de link leggen naar crisismanagement binnen organisaties.

Jan Terlouw: Dinsdag 11 mei 12:45

Jan Terlouw is een voormalig Tweede Kamer lid voor D66. In deze hoedanigheid werd Terlouw ook minister van Economische Zaken en vicepremier van de kabinetten Van Acht II en III. Hierna verliet hij de landelijke politiek en werd hij onder andere nog Commissaris voor de Koning in Gelderland, voor hij de politiek geheel verliet en zich ging richten op het schrijven van (kinder)boeken, zoals Koning van Katoren en Oorlogswinter. In dit soort boeken schijnt zijn politieke interesse door. Tegenwoordig geeft Terlouw lezingen omtrent een crisis die heel de wereld zal gaan treffen: het klimaat. Dat is ook waar zijn lezing op dinsdag 11 mei tijdens het LCB over zal gaan! Terlouw zal de link leggen tussen de bestuurlijke keuzes en beslissingen die nu gemaakt worden en de crises van de toekomst. Hoe kunnen wij als toekomstig bestuurskundigen nou omgaan met het klimaat probleem? Jan Terlouw zal een suggestie doen!

nl_NLNL