Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2020 is een breed gedragen evenement. Vanuit vrijwel alle universiteiten in Nederland wordt het evenement gesteund, met in het bijzonder de TU Delft. Daarnaast wordt het congres ook door verschillende personen binnen de gemeente Delft en andere organisaties gesteund. Bekijk hieronder het complete comité van aanbevelingen.

Drs. J. Smit
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid Holland
Prof. Dr. Ir. T. van der Hagen
Rector Magnificus TU Delft

Prof. Dr. R.F. Mudde
Vice Voorzitter TU Delft
Prof. Drs. A. Hassoldt
Decaan Faculteit TBM TU Delft

J.M. van Bijsterveldt
Burgemeester Delft
Prof. Mr. Dr. E.F. ten Heuvelhof
Hoogleraar Bestuurskunde TU Delft

Dhr. Ir. T.C.S. Vollebregt
Wethouder Delft
Mevr. C.I. Bel
Fractievoorzitter D66 Delft

Mevr. W. Tiekstra
Fractievoorzitter PvdA Delft
Dhr. Ir. D. van Rijn
Fractievoorzitter VVD Delft

Prof. Dr. Mr. Ir. N. Doorn
Onderwijsdirecteur Faculteit TBM TU Delft
Prof. Dr. Ir. M.F.W.H.A. Janssen
Hoogleraar ICT & Governance TU Delft

Prof. Mr. Dr. J.A. de Bruijn
Hoogleraar Bestuurskunde TU Delft
Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal (D66)

Prof. Dr. M.J.G.J.A. Boogers
Hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur Universiteit Twente
Prof. Dr. S.A.H. Denters
Hoogleraar Public Governance Universiteit Twente

Prof. Dr. F. Hendriks
Hoogleraar Bestuurskunde en Onderzoeksdirecteur Universiteit van Tilburg
Prof. Dr. P.H.A. Frissen
Bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Prof. Dr. S.M. Groeneveld
Hoogleraar Publiek Management Universiteit Leiden
Prof. Dr. E.W. Berghout
Hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde Rijksuniversiteit Groningen

Prof. Dr. J. Blank
Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. Dr. S. van Thiel
Hoogleraar Bestuurskunde Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. Dr. E. Mastenbroek
Hoogleraar European Public Policy Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. S. Schruijer
Hoogleraar Managing Social Issues Universiteit Utrecht

Prof. Dr. Ir. J. Brug
Decaan Faculteit Social and Behavioural Sciences Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. W.A. Trommel
Hoogleraar Bestuurskunde Vrije Universiteit van Amsterdam
en_USEN
nl_NLNL en_USEN