Hieronder staan alle partners van het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2022! Klik gerust op een van onze partners om meer te weten te komen over wat ze doen en wat er mogelijk is voor jou. Ben je op zoek naar een baan of een stage? Kijk dan onder het kopje ‘vacatures’ op onze site voor een actueel aanbod van onze partners.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“The Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability is an interdisciplinary research centre in which three universities join forces: Leiden University, Delft University of Technology and Erasmus University Rotterdam.  We work together to accelerate the transition towards a circular economy. “

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“KWINK groep is een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We bieden inzicht, structuur en inspiratie voor de publieke sector. Door onderzoek uit te voeren naar beleids- en organisatievraagstukken streven wij ernaar om de publieke waarde van organisaties te vergroten. We doen dat in een klein team van analytische en betrokken adviseurs. We werken onafhankelijk; we stellen niet onze eigen mening maar de onderzoeksresultaten centraal.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“With extensive industry knowledge and a diverse network, BridgeHead is able to connect companies across borders and align them with governmental programs. Our team creates leads, completes deals and provides vital insights into complex government issues. By proactively responding to political decision-making and positioning our clients with the right message, we can nurture a mutual understanding between them both, whilst promoting cooperation across the public and private sectors.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“Wij zijn BECIS | DIOR, dé ontwikkelaar van jong talent op het gebied van informatie- en verandermanagement binnen de (semi-) overheid. Wij zijn een jonge en vooruitstrevende organisatie die anders denkt. In onze dienstverlening draait het om de mensen die met de systemen gaan werken. Wij vinden het centraal stellen van de gebruiker essentieel voor een succesvolle verandering. Onze taak ligt niet bij de aanschaf of inrichting van een nieuw ICT-systeem; hij begint daar pas. Onze zelfontwikkelde standaardaanpak voor gebruikersadoptie, de gebruikersadoptiecyclus, helpt ons hierbij.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“Als organisatieadviesbureau vertalen wij de strategische visie van publieke organisaties naar mensgerichte oplossingen. Onze dienstverlening omvat persoonsbemiddeling, opleidingen, arbeidsmobiliteit en coaching. Certus Groep helpt professionals binnen het publieke domein optimaal te presteren”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“De veranderende informatiesamenleving zorgt ervoor dat publieke organisaties steeds weer voor nieuwe vraagstukken komen te staan. Wij helpen opdrachtgevers deze vraagstukken op te lossen door middel van advies, onderzoek, interim-opdrachten (verandermanagement) en trainingen. Wij voorzien hen van duurzaam advies waarin we een zo groot mogelijk maatschappelijk effect combineren met een realistisch handelingsperspectief. Hiervoor hebben wij verschillende expertisevelden in huis en werken we regelmatig samen met partners, ook vanuit de academische wereld.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“Binnenlands Bestuur is het enige journalistiek onafhankelijke platform voor ambtenaren en bestuurders bij de overheid en brengt nieuws, achtergrond en opinie over bestuur en beleid. Onmisbaar voor iedereen die bij de overheid werkt of hier mee te maken heeft.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“Creativity Pools is een nonprofit adviesorganisatie. We werken met getalenteerde studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft om complexe vraagstukken op te lossen voor allerlei soorten bedrijven. Groot of klein, publiek of privaat, onze studenten zijn van alle markten thuis.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“V&R ondersteunt en adviseert organisaties op het gebied van veiligheid, crisisbeheersing, crisismanagement en crisiscommunicatie. Dit delen wij door het geven van opleidingen, trainingen, oefeningen, advies en detachering, met als doel de impact van een incident, crisis of ramp helpen beperken.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

“Binnen de nieuwe overheid krijgen we veel voor elkaar omdat we samenwerken, gebruik maken van elkaars kennis en ons netwerk delen. Hier experimenteren we en durven we onze nek uit te steken. We maken lol, zijn creatief en maken gebruik van de nieuwste tools; bij voorkeur van wat de wereld ons gratis biedt. Kennis ligt volgens ons voor het oprapen. Niet alles wat oud is is slecht en wat nieuw is, is goed. Het beste uit deze twee werelden halen is de sleutel tot succes! DisGover ademt deze nieuwe overheid! Het stroomt door onze aderen! Een DisGoveraar herken je aan flair, enthousiasme en tomeloze ambitie om de wereld te verbeteren.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op!

Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is #mooiwerk voor iedereen in een #bijzonderestad

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Bestuurskundige Berichten is een Nederlands tijdschrift voor studenten en alumni van de studie Bestuurskunde aan Universiteit Leiden. De hoofdredactie wordt elk jaar samengesteld door het bestuur van studievereniging B.I.L.. De eerste editie verscheen in mei 1986. Het is daarmee het oudste semiwetenschappelijke, bestuurskundige tijdschrift van Nederland.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht sociaal-wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek en rapporteert hierover aan regering en parlement. Op deze website kunt u de onderzoeken van het SCP inzien.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Qompas is het grootste studiekeuze en carrièrekeuze netwerk in Nederland. Qompas CarrièreStart helpt studenten en starters bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door handige sollicitatietools zoals assessment oefeningen, cv-checks, tips voor je motivatiebrief en de hulp bij een sterke pitch. Via uitgebreide presentaties en een overzicht van actuele startfuncties en evenementen kun je bekijken welke mogelijkheden jij als starter binnen verschillende organisaties hebt. Een succesvolle sollicitatie start bij JOU! Kijk voor meer informatie op carrierestart.qompas.nl.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Binnen de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) komen bestuurswetenschap en bestuurspraktijk samen. We helpen u op de hoogte te blijven van actuele bestuurskundige kennis en inzichten en bieden bestuurskundestudenten en jonge professionals inspiratie en netwerkkansen. We nodigen onderzoekers uit om hun kennis op een toegankelijke manier te ontsluiten en erover in gesprek te gaan. De VB organiseert congressen, lezingen en debatbijeenkomsten die je helpen actuele ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen, en je een platform geven voor interessante ontmoetingen en netwerkvorming.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

De juiste carrièrestart voor wie verschil wil maken. Onze crew vindt de maatschappelijke job die écht bij je past. Wij zijn een arbeidsbemiddelaar en creëren kansen binnen de zorg en overheid voor starters. We overtuigen gemeenten en zorgorganisaties om te kiezen voor jong talent. Zo kun je ook zonder ervaring via The New Crew aan de slag als bijvoorbeeld beleidsmedewerker, functioneel beheerder of projectmedewerker binnen de overheid of zorg. En omdat je bij ons trainingen volgt in de Crew Class en individuele coaching ontvangt, zul je je razendsnel ontwikkelen. We helpen je te groeien, doelen te stellen en die ook te bereiken. Want verschil maken doe je niet in je eentje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) is onderdeel van het internationale WWF en de afgelopen decennia uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van natuurbeschermers, lokale bevolking, regeringen, het bedrijfsleven, donateurs en vrijwilligers. Mensen met dezelfde passie voor de natuur en de wilskracht om deze te beschermen. Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Een vitale en veerkrachtige natuur, die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Binnen WWF-NL is het team Public Affairs verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van strategieën voor (beleids)beïnvloeding. De media is daarin onmisbaar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

en_USEN